« Team PinkTurtle & de nieuwe training: Van 'Ojee' naar Ok√©!»

Gepubliceerd op 11-07-2023

Samen met ons hele team zijn we 2 dagen op pad geweest om het 10-jarig bestaan van PinkTurtle te vieren. Dit hebben we gedaan door ons zelf onder te dompelen in de wereld van toegepaste improvisatie. 

De principes uit Impro versterken een continu verbetercultuur. Hoe dan? 

Vraagstukken én samenwerkingen zijn soms behoorlijk complex terwijl de omgeving om oplossingen vraagt. Dat samenwerkingen onveilig voelen is aan de orde van de dag. Soms groot uitgemeten in het nieuws, maar vaak ook klein in de dagelijkse processen. Hoe kun je ervoor zorgen dat samenwerkingen soepeler verlopen en kunnen leunen op een fundament van vertrouwen? Zodat de samenwerkingen meer en sneller waarde leveren voor de klant, de cliënt of de burger?

Inmiddels hebben we de principes vertaald naar een nieuwe PinkTurtle training! Een training waarop leren en plezier maken hand in hand gaan. Je gaat samen ervaren, reflecteren en proberen. Je gaat naar huis met een flinke dosis extra inzichten. Een dag die je bij blijft. Wat gaan we doen?

1) Brein en zenuwstelsel

Wat is de ‘Ojee’ stand van je brein en je zenuwstelsel? Wat is de Oké stand? Hoe zorgt de Oké stand voor meer veiligheid, creativiteit en werkgeluk bij jezelf en in samenwerkingen? Je gaat begrijpen hoe belangrijk de ‘oké’ stand is en hoeveel gedoe de ‘Ojee’ stand creëert.

2) Ontdekken en ervaren van deze 4 geheimen

Samen ontdekken we 4 geheimen uit de improvisatie-theater wereld. Je ervaart de effecten bij jezelf, bij de ander en in samenwerking. We gaan allerhande improvisatieoefeningen doen om onderstaande 4 geheimen te doorleven. Steeds reflecteren we weer op het effect en de kracht en maak je een vertaalslag naar je eigen werk en samenwerkingen.

1.Ja, én…!. Door Ja! te zeggen tegen wat  wat anderen aandragen, hou je het positief én constructief. Daar kom je veel verder mee dan met een negatieve Nee-houding! Dit betekent overigens niet dat je nooit nee mag zeggen. Het gaat erom dat je ‘Nee’ een vervolg krijgt, zodat je samenwerking niet blokkeert en de energie blijft stromen.
2.Samen kom je er uit. In Impro werk je coöperatief – je maakt maximaal gebruik van elkaars sterke kanten én versterkt elkaar.  Zolang er telkens maar iemand is die een idee heeft voor de volgende stap, blijft de ‘reis’/het proces gewoon doorgaan. Je staat er bij improvisatie dus nooit alleen voor
3.Laat elkaar stralen. Je laat elkaar zoveel mogelijk stralen door bijvoorbeeld elkaars inbreng te accepteren en verder uit te bouwen. Je schept een veilige omgeving die uitnodigt tot proberen en experimenteren. We kijken ook hoe dit in hiërarchische situaties werkt. Op deze manier kom je in complexe vraagstukken op oplossingen die je nooit had kunnen bedenken! Je basishouding is dat je trots bent op die ander, je laat elkaar stralen, je helpt elkaar vooruit in plaats van dat één iemand scoort. 
4.Fouten maken mag! Failing Forward! Wat? Fouten maken is logisch, dat gebeurt als je nieuwe dingen uit probeert. De kunst is om een fout niet als fout te zien maar als een stap dichter bij een nieuw inzicht of misschien wel een briljante oplossing! Fouten maken remt je dus niet, maar helpt je juist vooruit. Durf nieuwe dingen te doen, durf uit je comfortzone te gaan en….samen kom je eruit! Kom zo tot verrassende inzichten en oplossingen in soms complexe situaties.

Interesse? Neem contact op!

129c75ec-cd35-4e9b-a4ce-caf12ccd9cdb-1689076153.JPG